TJ Insite August 21

 

Mange virksomheder har til vane at kreere stillings opslag, hvor de søger en medarbejder der har kvalifikationer svarende til en hel hær og det skaber (måske) mere frustration end interesse. 

Virksomheder ansætter ofte ud fra de faglige kvalifikationer de har efterspurgt fremfor det personlige match.

I min verden er det ikke altid den klogeste beslutning, da personligheden har større indflydelse på, hvorvidt man kan blive en del af kulturen eller teamet for begge parter.

Det er nemmere at rykke på fagligheden end personligheden.

  

hp a millennials 100340207 orig1

Medarbejderne er organisationens vigtigste ambassadør. 

Fremover vil de sociale medier fylde mere og mere i markedsføringslandskabet. Derfor er det organisationens fornemmeste opgave at skabe en kultur eller ”forvandle” medarbejderne til aktivt at være en del af den fælles kommunikation. 

Medarbejderne er uden tvivl den bedste kommunikative ”kanal” for branding grundet deres autencitet og troværdighed. 

 

   
nao jpg1
 
 

Fremtidens rekruttering 4.0 / få digital øjenkontakt Vi er i en tid, hvor der investeres oceaner af ressourcer på at fange de bedste talenter, udelukkende for at skærpe udviklingen, væksten og konkurrenceevnen.

I den sammenhæng er HR og marketing nært forbundet, og de kan med fordel danne et samarbejde for at få deres viden omsat til en inspirerende medarbejder brandingen. Det kan virke skræmmende, men de kommende ungdoms generationer Y og Z, vil scanne arbejdspladsen med helt andre briller end deres forgænger, i en rekrutteringsproces.

Vil du vide mere om Generationerne i en digital tid, så kontakt mig på 26271003 eller send en mail.

 

 
 
Byggesamarbejde vaerdibyg 1024x4631
 
 

Den sociale lim er afgørende for det match der er mellem kollegaer og samarbejdspartnere.

Faktum er at vi tilbringer de fleste af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor er nøgleordene tillid og ærlighed, hvis vi skal føle os trygge, når vi samarbejder på kryds og tværs. Hvad der styrker arbejdslysten er individuelt, både fagligt og personligt.

Derfor har fællesskabet og relationerne stor betydning for vores livskvalitet og de resultater, vi dagligt skal levere.

 
 
  shutterstock 439647085
 
 

Medarbejdernes spørgsmål og input har stor betydning for virksomhedens drift og udvikling.

Derfor  er det guld værd at få skabt et samspil og omsat den viden der flyder mellem generationerne, hvor de yngre ofte kommer med dugfrisk viden kombineret med de ældre, der har rygraden og erfaringen.

Husk på frihed avler tillid.

  

 
 
1 cover
 

Hvad sker der når vi ikke flytter os?

Jeg bliver bekymret, når jeg sidder på tilskuerrækkerne og observerer en rekrutteringsproces, hvor vanens magt risikerer, at koste på bundlinjen fordi vi fire ud af fem gange vælger ”som vi gjorde sidst”, og ansætter en kopi af sig selv.

Skal vi matche fremtiden, hvor innovation og udvikling har stor betydning for både medarbejderne og virksomhedens maskinrum, er det afgørende, at vi indbyder til et samarbejde med nogen, der har andre kompetencer og en anden tilgang til arbejdslivet.

 


  shutterstock 317976773

 

 Vi skal lære at acceptere korttidsansættelser.

 Det nuværende ansættelsesmønster trænger til nytænkning, og derfor er det vigtigt at vi fremover er i stand til at omsætte og se værdien af mere tidssvarende muligheder.

Den kommende arbejdsstyrke vil have frihed, muligheder og udfordringer, med mulighed for livslang læring, innovation og udvikling fremfor økonomisk stabilitet.

Loyalitet, kultur og tilknytning til en arbejdsplads er blevet fortid. Medarbejderne vil ikke længere ”bures inde”, de vil i fremtiden shoppe rundt mellem jobbene i modsætning til deres forgængere.

Fratrædelserne bør derfor ske med gensidig forståelse og respekt, uden dramatik og med et smil på læben, en handling der har stor betydning for tiltrækningen af arbejdskraft.

Fordelene ved at være foran fremtiden.

 - Virksomhedens netværk omtales og udvides. 

- Gratis branding på mange niveauer. 

- Støtte og sparring med de nuværende medarbejdere.

- Nye muligheder inden for forandring, innovation- og udvikling.


shutterstock 321114287

 

Talenterne og hold B?

I en rekrutteringsproces skal vi overveje i hvilket omfang og hvordan vi anvender ordet ”talent”, fordi det kan sende de forkerte signaler og få de fungerende medarbejdere til at føle sig placeret på hold B.

Den kommende arbejdsstyrke har en helt anden tanke- og tilgang til arbejdslivet, de forventer action fra første dag og det forpligter, men det sker ikke altid pr. automatik.

Virksomhederne har ofte svært ved at efterleve de selvbevidste talenters krav og forventninger vedrørende udvikling, selv- og medbestemmelse og frekvent feedback.

De søger bevidst efter virksomheder med en flad organisationsstruktur, hvor der er kort fra tanke til handling - fyldt med muligheder fremfor begrænsninger især med interesse og nysgerrighed for teknologien.

Talenterne dumper ikke lige ned fra ”himlen”, derfor er branding og positiv omtale afgørende, husk på de vælger jer og ikke omvendt.

 

 


 

shutterstock 324288122

Husk at investere i mennesker

Alle taler om at fastholde medarbejderne men alt for ofte mislykkes missionen og virksomheden efterlades med en fornemmelse af magtesløshed og frustration.


Nogen virksomheder omdannes til en medarbejder-banegård; det belaster ikke mindst økonomien men også den mentale del for både medarbejdere og ledere. 


Alt for ofte fastfryses vi mennesker i kasser og modeller fordi vi lever i en performance-orienteret kultur, hvor alt måles og vejes for at skabe værdi men det dræner engagementet og motivationen for det moderne menneske. 


Fremover bør vi anskue arbejdsstyrken med helt andre briller og få skabt synergi mellem individet og forretningen.

 

 


 

Hvordan fanger du Generation Ys interesse og opmærksomhed ?

 

 


 

 

bg.c6355e451

De kulturelle udfordringer?

En stor del af arbejdsstyrken og virksomhederne knuger sig stadig til den velkendte arbejdskultur; struktur fra industrisamfundet -/ landbrugssamfundet.

Dette er muligvis årsagen til, at det kan være svært ved at tiltrække de yngre generationer. De er opdraget i et videnssamfund, stærkt influeret af teknologien og digitaliseringen.

  • Hvor ønsket om et fleksibelt arbejdsliv, de atypiske ansættelser og selvrealiseringen (talent og kompetencer) er blevet en realitet.

  • De velkendte personalegoder er for længst blevet overskygget og erstattet af forventningen og drømmen om oplevelser og aktiviteter på arbejdspladsen.

  • Hvor magtfordelingen i virksomhederne er under pres; før stod ledelsen og kiggede ud på medarbejderne, men det spejlbillede er for længst ophørt, for nu er det medarbejderne, der scanner ledelsen.

Uanset hvordan og hvorledes vi vender problematikken, er den kommende arbejdsstyrke meget mere selvbevidst end dens forgænger.

Derfor er virksomhederne er under luppen, og af den årsag er det måske på tide at gentænke en mere moderne version for ledelse i kampen om talenterne.

 


 

Uddannelse

Hvorfor er interessen for uddannelse ikke større?

 


 

shutterstock 230273494

Fremtidens talenter

Vi er i en tid, hvor der investeres oceaner af ressourcer på at fange de bedste talenter, udelukkende for at skærpe udviklingen, væksten og konkurrenceevnen.

I den sammenhæng er det ikke kun HR men hele virksomheden der har et ansvar for at få dannet et samarbejde derved få deres viden og erfaringer omsat til en inspirerende medarbejder brandingen på de sociale medier.

Det kan virke skræmmende (for nogen), men den kommende ungdoms generation fra Y og Z, vil scanne arbejdspladsen med helt andre briller end deres forgænger, i en rekrutteringproces.

 


 

HR og forretningen, det handler om mennesker

Fremtidens medarbejder er fokuseret på de personlige værdier og muligheder.

 

 


UC SYD Esbjerg

Hvordan får vi koblet virksomhederne sammen med de studerende?

 

 


 shutterstock 571866736

International mobilitet og kommunikation 

I en tid hvor virksomhederne er nødsaget til at kigge udover landegrænserne for at finde de rette kandidater og specialister, har teknologien været medvirkende til at distancearbejdet er blevet en realitet.

Den geografiske og tidsmæssige barriere har gjort det, man tidligere troede var umuligt til en mulighed.

 


Skab digital værdi

Teknologien er på rov, hvilket har ændret vores adfærd

 

    

 


Jyllands-Posten Aarhus

Sociall Selling men hvordan?

 


Børsens Rekrutteringskonference 2017

Fremtidens arbejdsmarked

 

 


 

shutterstock 6109312191 

 

Virksomheden udviser en enorm styrke når de indser formålet med at frigive ansvar, får involveret og åbnet op for medarbejdernes kompetencer, idéer og måske det uforløste potentiale. 

Lykkes ovenstående forstærkes medarbejdernes interesse, nysgerrighed og engagement udover det sædvanlige for bl.a. videreuddannelse og læring.

Desuden har det en uvurderlig og positiv effekt for brandingen af virksomheden, fordi det er en kanal til tiltrækningen og fastholdelsen af medarbejdere.

 


 

dreng m pc

 

Fremtidensrekrutering 4.0 / få digital øjenkontakt

Vi er i en tid, hvor der investeres oceaner af ressourcer på at fange de bedste talenter, udelukkende for at skærpe udviklingen, væksten og konkurrenceevnen.

I den sammenhæng er HR og marketing nært forbundet, og de kan med fordel danne et samarbejde for at få deres viden omsat til en inspirerende medarbejder brandingen.

Det kan virke skræmmende, men de kommende ungdoms generationer Y og Z, vil scanne arbejdspladsen med helt andre briller end deres forgænger, i en rekrutteringproces.

Vil du vide mere om Generationerne i en digital tid, så kontakt mig på 26271003 eller send en mail.

 


 

 

Udnyt potentialet hos Generationerne X, Y og Z.

Nu taler alle om at rekruttere, fastholde og lede Generationer X, Y og Z men da jeg startede min virksomhed for to år siden blev jeg ofte spurgt om det var noget jeg havde fundet på.

Emnet debatteres som aldrig før, og mange kendte kræfter i samfundet og erhvervslivet har deres version og skriver derfor bøger, holder foredrag, laver interviews og meget andet om Generationernes adfærd og holdninger til arbejdet.

Interessen er overvældende og potent, fordi en sammensmeltning af den digitale verden og selve alderskløften har dannet en barriere mellem Generationerne, hvorfor arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøet og kommunikationen er udfordret, langt mere end først antaget. Det udviklingspotentiale, der ligger her, er dog interessant, og det er netop i dette felt at en virksomhed kan finde og udnytte flere ressourcer hos medarbejderne - når de først har fået øjnene op for hinanden.

Mit budskab er at få sat rammerne for en arbejdskultur hvor det er helt naturligt at dele erfaringer, informationer og viden mellem Generationerne X, Y og Z. Dette vil være til stor gavn for både aktionærer, ledelsen, medarbejderne, kunderne samt andre interessenter men bestemt også for virksomhedens innovation og udviklingsmuligheder udadtil.

I denne nye arbejdskultur er feedback, både formel og uformel, altafgørende, men husk at få afsat tid til at evaluere og tilpasse forholdene løbende under implementeringen af en sådan mere tidssvarende arbejdskultur, hvor alle er lydhøre overfor hinandens behov og ressourcer.

 


 

 shutterstock MB2

 

Hvordan motiverer vi Generation Y og Z?

Motivation er den energi, der får os til at handle. Men den har også en afsmittende effekt og markant indflydelse på vores adfærd.

De yngre Generationer bliver om få år grundlaget for arbejdsmarkedets vækst, innovation og udvikling, og derfor er vi nødt til at forholde os til de udfordringer og problemstillinger det kan medføre. Ellers bliver vi overhalet indenom af konkurrenterne.

Mulighederne er mange, men vi ved af erfaring, at deres netværk og deres teknologiske viden har stor indvirkning på deres fremtræden i det offentlige rum.

Motivation opstår gennem!

  • Succes og anerkendelse 

  • Involvering

  • Feedback 

  • Konstruktiv kommunikation 

  • Relationer og fællesskaber 

 

Fortjenesten er enorm, fordi det er medvirkende til at reducere sygefraværet, og samtidig fremmer det engagementet for virksomhedens produktivitet, vækst og innovation.

FAQta hand