genX genY

Generationer på arbejdspladsen

Når Generation X, Y og Z mødes på arbejdspladsen, er det vigtigt at vi er bevidste om at de har forskellige adfærdstræk i en given situation. Generationernes individuelle kultur, værdier og medievaner er medvirkende til deres forskellige forventninger, holdninger, forestillinger og overbevisninger om arbejdets udførsel.

Dette stiller store krav ledelsen og virksomhedens rammer og kan i værste fald give uoverensstemmelser internt men også på tværs af virksomheden. For at undgå en kløft mellem generationerne er det vigtigt at der balance mellem mening og mestring af arbejdet.

Det er med stor gevinst for alle parter når vidensdeling og erfaringsudvekslingen bliver en del af hverdagen og kan omsættes gennem innovation, produktivitet og udviklingen både for medarbejderne og virksomheden.

For at acceptere hinanden må vi forstå hinanden.
 

Hvordan udvikler vi en arbejdsplads med mulighed for diversitet?

Svaret er bestemt ikke entydigt og varierer alt afhængigt af branchen og arbejdskulturen, men vi kommer ikke uden om at arbejdsglæde og samarbejdet er en forudsætning for at danne en attraktiv arbejdsplads med muligheder for kompleksitet.

Relationen og åbenheden mellem generationerne og virksomheden har en central betydning, hvis de skal lykkes med at opbygge et troværdigt og tillidsfuldt samarbejde, både for det samlede resultat men også fagligt og personligt.

Derfor er dialog og forventningsafstemning afgørende for hvorvidt der kommunikeres til bedre løsninger for alle parter.

Stå op med forventninger og gå i seng med oplevelser.

Klik ind på de forskellige generationer og få et indblik i, hvad der kendetegner generationerne X, Y og Z.

 

FAQta hand