genX

Generation X

Generation X er født fra først i 1960'erne til sidst i 1970'erne, også bedre kendt som TV og radio generationen. De har været vidner til markedsføringen og lanceringen af de første computere og mobiltelefoner, hvilke gik fra at være et luksusobjekt til en overkommelig investering for enhver.
Det er generationen, der fik balance mellem arbejds- og privatlivet, og derfor kan vi takke dem for ”flekstid”. Alt det, der forbinder kernefamilien, bliver fortid, idet kvinderne bliver fasttømrede på arbejdsmarkedet, ægteskaber bliver opløst, og institutionslivet bliver dagligdag for de fleste.
Generationen er påvirket af den kolde krig, p-pillen, Schlüter-regeringen og AIDS-diagnosen. Som et produkt af tiden betragtes de som værende selvhjulpne individualister, skabende individer og villige til at ofre sig for at opnå økonomisk frihed.

Generation X på arbejdsmarkedet

For generation X kan nytænkning og udfordringer være en barriere for alle implicerede parter på arbejdspladsen.
De arbejdsopgaver og projekter, X skal udføre, vil de gerne udføre sammen med andre – fysisk eller i det samme rum, ikke med distance som f.eks. gennem de sociale medier. X kan godt møde problemer med de yngre medarbejdere, idet de ønsker at kommunikere ansigt til ansigt.
De er meget konkurrenceprægede og arbejder gerne hårdt og vedholdende på jobbet for at opnå det, de ønsker. Som medarbejdere er mange X’ere meget målrettede og bruger mange ressourcer på at klatre op af rangstigen. De bruger ofte de traditionelle metoder til at udføre arbejdsopgaverne, hvilket kan hæmme hastigheden og mindske interessen fra de yngre generationer på arbejdspladsen. Som kollegaer skal de lære at kommunikere og motivere. X er i sagens natur dem, der har rygraden og erfaringen på arbejdspladserne i dag.

FAQta hand