genY

Generation Y

Generation Y er født fra sidst i 1970’erne frem til midt i 90'erne, og er også kaldet de digitale indvandrere eller rettere pc-generationen.
De er fra den højteknologiske revolution, hvor størstedelen af deres liv er blevet formet gennem de sociale medier, og de kommunikerer konstant i alle mulige retninger. Det omgivende samfund har præget generationen med Berlinmurens fald, krigen i Eksjugoslavien, nej til euroen og 9/11 2001.
Generationen genkendes som selvsikre individer, meningssøgende, omstillingsparate, rummelige og informationssøgende.

Generation Y på arbejdsmarkedet

Generation Y spørger: "Hvad får vi ud af vores virke på den her arbejdsplads?" De vil have et meningsfyldt arbejde.
Y er generationen, der begynder at stille krav helt naturligt og åbenlyst. Generation Y arbejder typisk af helt andre årsager end lønnen og føler sig mere motiverede af det indholdsmæssige ved arbejdet. De ønsker frekvent feedback på deres arbejdsindsats og udviklingsmuligheder. Y kunne aldrig finde på at tælle arbejdstimer – de vil have autonomi i arbejdet, og det er ikke hensigtsmæssigt at låse dem fast i arbejdsopgaverne rent tidsmæssigt.
Du opnår kun de gode resultater ved at give frihed. Y vil gerne arbejde hårdt, men de vil have indflydelse og være medbestemmende. Y er meget lidt autoritær i forhold til deres overordnede eller kollegaer for den sags skyld. De vil gerne lede andre, hvis de må være den, de er. Giv dem faste rammer, vær støttende og funger gerne som sparringspartner eller mentor.

FAQta hand