Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

 

Udnyt potentialet hos Generationerne X, Y og Z.

Nu taler alle om at rekruttere, fastholde og lede Generationer X, Y og Z men da jeg startede min virksomhed for to år siden blev jeg ofte spurgt om det var noget jeg havde fundet på.

Emnet debatteres som aldrig før, og mange kendte kræfter i samfundet og erhvervslivet har deres version og skriver derfor bøger, holder foredrag, laver interviews og meget andet om Generationernes adfærd og holdninger til arbejdet.

Interessen er overvældende og potent, fordi en sammensmeltning af den digitale verden og selve alderskløften har dannet en barriere mellem Generationerne, hvorfor arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøet og kommunikationen er udfordret, langt mere end først antaget. Det udviklingspotentiale, der ligger her, er dog interessant, og det er netop i dette felt at en virksomhed kan finde og udnytte flere ressourcer hos medarbejderne - når de først har fået øjnene op for hinanden.

Mit budskab er at få sat rammerne for en arbejdskultur hvor det er helt naturligt at dele erfaringer, informationer og viden mellem Generationerne X, Y og Z. Dette vil være til stor gavn for både aktionærer, ledelsen, medarbejderne, kunderne samt andre interessenter men bestemt også for virksomhedens innovation og udviklingsmuligheder udadtil.

I denne nye arbejdskultur er feedback, både formel og uformel, altafgørende, men husk at få afsat tid til at evaluere og tilpasse forholdene løbende under implementeringen af en sådan mere tidssvarende arbejdskultur, hvor alle er lydhøre overfor hinandens behov og ressourcer.

 

 

 

 

 

shutterstock MB2

Hvordan motiverer vi Generation Y og Z?

Motivation er den energi, der får os til at handle. Men den har også en afsmittende effekt og markant indflydelse på vores adfærd.

De yngre Generationer bliver om få år grundlaget for arbejdsmarkedets vækst, innovation og udvikling, og derfor er vi nødt til at forholde os til de udfordringer og problemstillinger det kan medføre. Ellers bliver vi overhalet indenom af konkurrenterne.

Mulighederne er mange, men vi ved af erfaring, at deres netværk og deres teknologiske viden har stor indvirkning på deres fremtræden i det offentlige rum.

Motivation opstår gennem!

  • Succes og anerkendelse 

  • Involvering

  • Feedback 

  • Konstruktiv kommunikation 

  • Relationer og fællesskaber 

 

Fortjenesten er enorm, fordi det er medvirkende til at reducere sygefraværet, og samtidig fremmer det engagementet for virksomhedens produktivitet, vækst og innovation.

FAQta hand