foredrag

Foredrag om arbejdsglæde

Gennem et foredrag vil jeg inddrage jer i tankegangen om og betydningen for, hvad der kendetegner og adskiller generation x, y og z i organisationsregi. 

Organisationens og den enkelte medarbejders udbytte ved at udnytte forskellene blandt generationerne gør jeg tydelige via teorier og metoder samt praksisnære eksempler. 

Foredraget efterlader jer med aha-oplevelser og nye tanker om de forskellige generationer, ligesom I får værktøjer til daglige anvendelse, så I kan udnytte generationernes styrker. For I er jo på samme hold, og der er brug for alles kompetencer – også selv om de er forskellige.

Det kan i forvente af foredraget

I en time kan I læne jer tilbage og nyde et levende og underholdende foredrag, som er en kombination af formidling og deltagerinvolvering og -refleksion. 

Mit mål med foredraget er at give tilhørerne ny viden og inspiration til, at den enkelte vil træffe nye og andre valg fremover – fordi deres holdning og indsigt er ændret. Vi har nået meget, hvis foredraget får medarbejderne til at stoppe op og se bare en smule anderledes på sig selv og hinanden samt på arbejdet på tværs af organisationen. 

Én kan løfte noget, mange kan løfte meget. 

Book et foredrag om arbejdsglæde – kontakt Sara Bahr på tlf. 26 27 10 03.

FAQta hand