workhop

Når generationerne inddrager hinanden skabes dialog og idéer udvikles

Betterwork guider deltagerne gennem en workshop, hvilket er en form for brainstorm eller arbejdsmetode, hvor hovedformålet er at skærpe fællesskabet når forandringer og udfordringer skal løses via et projekt mellem generation X, Y og Z.

Ud fra en given problemstilling vil betterwork facilitere de muligheder, der kan anspore deltagerne til refleksion og at se verden fra nye vinkler. Dette vil helt naturligt vil frembringe et andet mindset, fordi deres fælles såvel individuelle muligheder og ressourcer skærpes når holdninger, idéer og værdier italesættes på kryds og tværs mellem generationerne.

For at fremme og kickstarte et projekt ligger betterwork stor vægt på at træne deltagerne i at lære at lytte til hinanden og finde løsninger sammen. Det har en afsmittende og positiv effekt på relationerne og resultaterne, når deltagerne føler de oplever at producere noget sammen i en udviklingsproces.

Betterwork er bekendt med at vi alle lærer forskelligt. Derfor tilbydes der flere forskellige indlæringsmetoder med udgangspunkt i projektets udfordringer, hvor feedback, refleksionsøvelser, sparring, vidensdeling og anden form for fysisk aktivitet er en del af workshoppen.

Gevinsten er at få de implicerede parter til at se idéen i at være medskabende til at opnå bedre vilkår for eget og fælles arbejdsmiljø og resultatet deraf øger trivslen og efterlader en interesse for at skabe og bibeholde arbejdsglæde.

FAQta hand