rdgivning 

Ledelse der engagerer og motiverer generationerne

Betterwork rådgiver både offentlige og private virksomheder med henblik på skabe grobund og stabilitet omkring samarbejdet mellem generation X, Y og Z på arbejdspladsen. Udfordringen er ofte at generationerne har forskellige arbejdsmetoder og tilgang til et givent stykke arbejde, og derfor taler de ofte forbi hinanden grundet deres alder og kulturelle baggrund.

Rådgivning forudsætter ærlighed og åbenhed for at kunne lykkes med at afdække eller opfylde virksomhedens behov. I den sammenhæng er betterwork opmærksom på, at kommunikation individuelt såvel på tværs af virksomheden er målet og omdrejningspunktet for at få succes med nye og ukendte arbejdsmetoder.

Når ovenstående bliver en realitet øges produktiviteten helt automatisk og medarbejderne begynder at vise interesse for innovation og udvikling. Desuden begynder de at føle sig værdsat og klædt på til arbejdsopgaverne, hvilket i sidste ende er en stor gevinst for virksomheden.

 

FAQta hand